• joomla3demo2_150x113.jpg
  • joomla25demo_5_150x113.jpg
  • joomla3_sc1_150x113.jpg
  • joomla3demo1_150x113.jpg
  • joomla25demo_2_150x113.jpg
  • joomla3plats1_150x113.jpg
  • joomla25plats_1_150x113.jpg
  • joomla25demo_3_150x113.jpg
  • joomla25demo_4_150x113.jpg
Contents[Hide]

 

Kursen innehåller  ca 133 A4-sidor, ca 489 skärmurklipp och ca 41090 ord.

Nedan kan du prova övning 1a för att se hur kursen fungerar. Övning 1a innehåller ca 133 skärmurklipp och ca 11527 ord.

Hämta filen till övning 1. Om du inte har gjort några ändringar så hittar du filen i "Hämtade filer". Det är en zip-fil som du först måste packa upp.

För att packa upp filen I Windows så högerklickar du på filen och sedan väljer du extrahera alla eller så packar du upp filen med hjlälp av ett särskilt program (en särskild app).

När du senare öppnar filen så välja att klicka överst på "Aktivera redigering". Annars kan du inte ändra i filen.

Innan du börjar öva så kommer en introduktion till Excel. Det kan vara jobbigt att läsa denna noga innan du börjar. Du kan i så fall pröva med att varva genomläsningen av introduktionen med att göra en del övningar.  

Det här är en kurs i Excel. Kursen gjordes först till Excel 2013. Det mesta fungerar dock också i senare versioner av Excel (för Windows) i datorer. En uppdatering pågår dessutom av sådant som har ändrats i senare versioner. Hur man använder Excel i surfplattor och mobiler ingår inte i kursen. Kommentarer ingår till dig som använder engelska versionen av Excel. Den engelska översättningen av en term eller en fras visas första gången som termen eller frasen visas. I kursen skall du huvudsakligen öva dvs göra något men ibland ingår det också en berättande text som blandas med det övriga innehållet. Den här versionen innehåller blandade övningar med utförliga förklaringar. I de flesta övningarna visas först uppgiften och därunder ett förslag jämte skärmurklipp som visar hur man kan lösa uppgiften. Ibland visas svaret direkt.

Det är ju inte säkert att du gör alla övningarna i tur och ordning även om det vanligtvis är att rekommendera. Därför förklaras ett tillvägagångssätt ibland på flera ställen.

Några filmer som jag har gjort för Excel 2003 fungerar också i senare versioner av Excel. Om du är nybörjare när det gäller Excel så kan det underlätta att se de tre grundläggande filmer som det finns länkar till i svarsavsnittet till uppgift 1. 

Det finns vanligtvis en Excelfil dvs en arbetsbok [workbook] till varje övningskapitel. Filen och övningskapitlet har vanligtvis samma namn. Ett övningskapitel kan bestå av flera uppgifter. I varje fil finns ursprungsdata i ett kalkylblad vars namn börjar med U som du måste använda för att göra uppgiften. Om namnet på ett kalkylblad börjar på F så innehåller bladet ett förslag till facit. Innan du börjar med ett övningskapitel (det första är Excel 001a) så bör du först i Excel 2013 öppna filen som hänger ihop med övningen.

Innan du börjar med den första övningen dvs Excel 001a så bör du också snabbt ögna igenom det här inledningskapitlet. Allt som man bör känna till finns inte med i detta inledningskapitel. Det blir för tråkigt att läsa om allt innan du börjar att göra något själv. Istället har övningarna varvats med upplysningar om sådant som är bra att känna till. Några saker kan det dock vara bra att känna till innan man börjar öva.

Om Excel

Microsoft Excel är ett kalkylprogram men Excel kan användas både för olika uträkningar och kalkyler och för att visa diagram samt för register och databaser. När man startar Excel så visas i en kolumn till vänster de senaste [recent] arbetsböckerna (filerna) som man har arbetat med. Längst ned i vänsterkolumnen kan man välja att ”Öppna andra arbetsböcker” [Open Other Workbooks].


Till höger kan man om man vill skapa en ny arbetsbok (fil) högst upp söka efter olika mallar [templates] att utgå ifrån så att man slipper att börja från början.

Man kan skapa en ny tom arbetsbok eller att ta en rundtur för att lära känna programmet. Därunder finns bilder av olika mallar som ska göra det lättare att hitta rätt mall. Eftersom du skall arbeta med färdiga arbetsböcker så väljer du till att börja med att klicka på ”Öppna andra arbetsböcker”.


Om man klickar på ”Öppna andra arbetsböcker” så visas fönstret som visas i bilden till vänster. Fönstret visas också när man arbetar i Excel och klickar på fliken ARKIV [HOME]. Läs mer nedan om flikar.
I Excel 2013 sparar man som standard filer i Microsofts webbtjänst (molntjänst) Skydrive. Fördelen är att man då kommer åt filen överallt oavsett dator, surfplatta eller mobil bara man är inloggad. Därför visas alternativet Skydrive. Du har troligtvis lagt dina filer i din dator. Om du dubbelklickar på Dator [Computer] så kan du sedan bläddra fram till rätt arbetsbok (fil).

Även när man sparar i Skydrive så sparas en kopia i datorn som man just då använder. I bilden ovan visas var filerna finns i min dator när jag sparar i SkyDrive.

Ett klick på pilen längst upp till vänster för dig tillbaka till föregående fönster. Om du klickar på Nytt så visas till höger om kolumnen samma sak som visas vid start men vänstermenyn är kvar.

Om du väljer att skapa en ny tom arbetsbok så skapas vid originalinställningen en arbetsbok med ett blad [sheet]. En Excelfil som också brukar kallas en arbetsbok kan bestå av flertalet kalkylblad. Om man klickar på ”Nytt blad” dvs på  så skapas ett nytt blad. Se nedan.

Man byter blad genom att klicka på de olika bladflikarna längst ned. Man kan också skapa ett nytt kalkylblad genom att högerklicka på ett annat blads namn och därefter klickar man på ”Infoga…” [Insert] och sedan på Kalkylblad [Worksheet]. Genom att det i varje fil kan finnas många blad så behöver man ofta bara ha en fil för ganska mycket innehåll. Varje blad har sitt eget namn och bladet kan också ha en egen färg. Hur man byter namn och färg och hur man kopierar ett blad visas i uppgift 1. I Excel 2013 har varje öppnad fil (arbetsbok) ett eget fönster. I tidigare versioner av Excel har programmet Excel haft ett fönster och sedan har man kunnat se flera arbetsböcker inne i detta fönster.

Maximalt antal kolumner och rader

Varje blad består av maximalt 214=16384 kolumner [columns] och maximalt 220=1048576 rader [rows]. Kolumner har i de förvalda inställningarna bokstavsnamn såsom A, B, C fram till Z. När bokstäverna har tagit slut dvs efter Z så börjar man om med AA, AB,...AZ. Sedan kommer BA, BB osv. Den sista kolumnen har namnet XFD. Raderna har nummer (tal) som namn dvs 1,2,3 osv fram till 1048576. I varje korsning av en kolumn och en rad så finns en cell som får sitt namn av kolumnens namn följt av radens namn. I uppgift 4 skall du skapa en serie som går ända till den sista cellen på rad 1 och en serie som går till den sista cellen i kolumn A.

Storleken för en rad eller en kolumn

Höjden för en rad liksom bredden på en kolumn anpassas vanligen till det utrymme som behövs. Hur man ändrar framgår av uppgift 1. Om man vill ha en viss bredd för en kolumn så högerklickar man på kolumnens namn t ex A. Sedan klickar man på Kolumnbredd [Column Width] för att sedan ändra ett tal. Standardinställningen i Excel för kolumnbredden är 8,43 (tecken av standardtypsnittet). Möjliga inställningar är från 0 till 255. Undersök gärna att det är så för kolumn A i ett av bladen i din Excelfil.

Om man vill ha en viss höjd för en rad så högerklickar man på radens namn t ex 1. Sedan klickar man på Radhöjd [Row Height] för att sedan fylla i ett tal. Standardinställningen i Excel 2013 för radhöjden är 15 points. Möjliga inställningar är från 0 till 409. Undersök gärna att det är så för rad 1 i ett av bladen i din Excelfil.

Olika innehåll i en cell

Man kan skriva något i en tom cell efter att man har klickat i cellen dvs efter att man har markerat cellen. Efter att man har lämnat cellen för att klicka i någon annan cell kan man återigen klicka i den första cellen för att därefter direkt ändra på innehållet. Efter att man har markerat en cell kan man också, istället för att skriva direkt i cellen, klicka i formelfältet [the formula bar] till höger om ”Infoga funktion” [Insert Function] () och i detta skriva in nytt eller ändra.

En cell kan innehålla många olika saker. Vanligt är att cellen innehåller ett tal t ex 100. Om cellen innehåller ett tal så visas talet också i formelfältet till höger om .

Längst upp till vänster visas namnet på den cell som är markerad dvs A1.

En cell kan också innehålla en formel [formula]. En formel börjar alltid med ett "lika med- tecken" dvs med tecknet =. När cellen innehåller en formel så visas (efter det att man har skapat formeln) själva formeln (=A1*B1) i formelfältet medan det som formeln leder fram till (56) visas i cellen. En cell kan också innehålla en text eller ett diagram.

Menyfliksområden [Ribbons]

Excel har funnits i många år. Den första versionen för Macintosh kom 1985 och den första för Windows i november 1987. I undervisning har jag använt Excel 4.0 från 1992 och Excel 5.0 från 1993. Det har länge funnits många funktioner och andra möjligheter i Excel men dessa var precis som möjligheterna i Word lite dolda. Fr o m Excel 2007 så finns de s k menyfliksområdena [the ribbons] som skall göra det lättare att hitta alla möjligheter i Excel. Menyfliksområdena är uppdelade med hjälp av flikar [tabs]. Menyfliksområdet ser annorlunda ut beroende på hur brett fönstret är som innehåller Excel. Ju bredare desto mer texter med namn på olika kommandon [commands] kan man se. Om fönstret är väldigt smalt så visas inte texten med namnen utan nästan bara ikonerna som tillhör kommandona.

När man öppnar en arbetsbok så visas som standard menyfliksområdet tillhörande fliken START [HOME] och det är detta menyfliksområde som visas nedan. Ett menyfliksområde är indelat i olika grupper [groups]. I fliken START finns såsom framgår nedan de 7 grupperna Urklipp [Clipboard], Tecken [Font], Justering [Alignment], Tal [Number], Format [Styles], Celler [Cells] och Redigering [Editing]. I övre vänstra hörnet finns verktygsfältet Snabbåtkomst [Quick Access Toolbar]. Längst upp till höger kan man välja olika ”visningsalternativ för menyfliksområdet” [Ribbon Display Options] (). Man kan också välja att snabbt dölja menyfliksområdet genom att klicka på ”Dölj menyflikar” [Collapse the Ribbon] () eller genom att använda snabbkommandot Ctrl+F1. Ctrl+F1 igen ger tillbaka menyfliksområdet.

Alla flikar som finns visas inte ovan. När man t ex har skapat ett diagram så visas tre ytterligare flikar som hänger ihop med diagrammet. Det tar tid att lära sig olika flikar och vad de innehåller. Du får lära dig dessa efterhand i kursen. Det är lätt att skapa en egen flik. MIN FLIK (som inte finns med som standard) är en sådan egenskapad flik.

I ett markerat kalkylblad [spreadsheet] är alltid en cell markerad. I bilden ovan är den tomma cellen A1 markerad. När en cell är markerad så kan vissa formateringar för denna ses direkt i menyfliksområdet. Några förvalda formateringar som gäller för ett nytt cellinnehåll framgår. Man kan i gruppen Tecken [Font] se att teckensnittet [font] är Calibri och att teckenstorleken [font size] är 11. I gruppen Justering [Alignment] så kan man genom att det finns en grön markering över kommandot ”Justera mot nederkant” [Bottom Align] förstå att om cellen är hög så placeras innehållet längst ned i cellen. I gruppen Tal [Number] kan man se att ett tal som skrivs in kommer att tillhöra formateringskategorin Allmänt [General]. Du kommer senare att lära dig mer om detta.

Om man vill ha en större arbetsyta så kan man överst till höger klicka på ”Visningsalternativ för menyfliksområdet”(). Då visas de tre alternativen som visas i bilden till vänster. Den understa är standardvarianten. Varianten ”Visa flikar” [Show Tabs] fanns med också i Excel 2010. Varianten visas nedan.

Till vänster visas varianten ”Visa flikar”.

Nedan visas samma flikar [tabs] i den engelska versionen. Fliken MIN FLIK finns inte med nedan.

Varianten ”Dölj menyfliksområdet automatiskt” [Auto-hide Ribbon] är ny fr o m Excel 2013. Helskärmsläget i Excel 2010 är borta men den här varianten är lik helskärmsläget på så sätt att hela skärmen utnyttjas (även på bredden). Formelfältet visas vilket gör att man kan utnyttja hela skärmen men ändå arbeta med olika funktioner och formler. Visningen är så bred att nedan visas bara en del.

Överst till höger i varianten ”Dölj menyfliksområdet automatiskt” finns två val. Utöver  finns . Om man klickar på  så kommer man direkt tillbaka till standardläget ”Visa flikar och kommandon (i menyfliksområden)” [Show Tabs and Commands] men man är fortfarande i helskärmsläge.


Längst upp ovanför aktuellt menyfliksområde visas verktygsfältet Snabbåtkomst [Quick Access Toolbar]. Detta verktygsfält visas även när man har valt ”Visa flikar” [Show Tabs] (men inte kommandon). I bilden till vänster visas de kommandon som vanligtvis ingår samt längst till höger ett tillägg som du i övning 1 får öva på att lägga till. I detta verktygsfält kan man alltså lägga till de kommandon som man använder mest.

Ett menyfliksområde kan se annorlunda ut när man har ett väldig brett fönster. Nedan visas fliken START  (HOME] vid upplösningen 1920x1080. Tyvärr så är bilden alldeles för otydlig. Undersök själv i din dator hur området förändras vid fönsterförändringar.

Varje flik består av olika grupper och en grupp består sedan av olika kommandon. Gruppnamnet t ex Tal visas längst ned i gruppen. Till höger om gruppnamnet finns ofta en pil snett nedåt och till höger. Denna pil kallas dialogruteikonen. Om man klickar på den så visas ofta en dialogruta [Dialog Box] dvs ett utförligt fönster med många möjligheter. Det som visas är ofta de gamla dialogrutor som fanns i tidigare versioner av Excel. Om man t ex klickar på pilen till höger om ett av gruppnamnen Tecken, Justering eller Tal [Font, Alignment eller Number] så visas dialogrutan ”Formatera celler” [Format Cells] och om man har använt Excel 2003 så känner man igen sig.

I detta fönster kan man göra många olika inställningar som man också hittar på flera olika ställen i menyfliksområdet.

Namnen på kolumnerna och raderna

Ovan nämndes att kolumnerna har bokstavskombinationer som namn. Man kan ju undra över varför inte namnen på kolumnerna också har nummer som namn. Man kan faktiskt ändra på namnen för kolumnerna. Om man i Excel klickar på fliken ARKIV [FILE] och sedan på Alternativ [Options] och därefter på andra raden längst upp till vänster på Formler [Formulas] så kan man sedan till höger under rubriken ”Arbeta med formler” markera framför R1C1-referenstyp.

Om man sedan klickar på OK så har raderna fått tal som namn. Cellen A1 har nu namnet R1C1.

En sådan här ändring gäller för alla Excelfiler (som vanligtvis kallas arbetsböcker när det gäller Excel) och blad. Det går snabbt att ändra tillbaka genom att ta bort bocken framför R1C1-referenstyp.

I Hjälpinformationen Översikt över formler kan man läsa om referenstypen R1C1.

I övning Excel 001a – Uppgift 4 och 5: Metod 2 visas hur formler ser ut med referenstypen R1C1.

Det vanligaste i olika böcker om Excel är att referenstypen A1 används dvs kolumnerna har bokstavskombinationer som namn och så är det också i den här kursen.

Bakgrund och tema för Office

Om man i Excel klickar på fliken ARKIV [FILE] och sedan på Alternativ [Options] och därefter i vänstermenyn kontrollerar att alternativet Allmänt [General] är markerat så kan man under rubriken ”Anpassa Microsoft Office” [Personalize your copy of Microsoft Office] välja ”Office bakgrund” och ”Office-tema”. För skärmurklippen i den här kursen har bakgrunden Geometri och temat Vit använts.

Undersök gärna hur Excel ser ut om du ändrar tema eller bakgrund. Bakgrunden syns mest längst upp till höger. Ändringarna påverkar även andra Office-program t ex Word.

Även en arbetsbok kan ha ett tema. Läs mer om sådana teman i övning 1 - uppgift 14.

Fliken ARKIV [FILE] – Öppna, Spara och Skriv ut

Om man vill öppna eller skapa en ny arbetsbok (Excelfil) när man arbetar i Excel så klickar man på ARKIV [FILE] för att se den s.k. Backstage-vyn.

Det som visas när man klickar på fliken ARKIV ser lite annorlunda ut jämfört med de andra flikarna. Inget menyfliksområde visas utan istället visas till vänster en meny. Denna meny kan man också se här till vänster.

Öppna [Open] är markerat i vänstermenyn. Till höger om vänstermenyn kan man då välja att öppna en fil i SkyDrive eller i Datorn. En lista över de senaste arbetsböckerna visas också (om man har sparat minst en fil). Om man vill fortsätta med ett tidigare påbörjat arbete så är det alltså lätt att hitta detta här. Man klickar bara på filnamnet och sedan kan man fortsätta sitt arbete.

Om man klickar på den översta tillbaka-pilen så går man tillbaka till den flik som man var i innan man klickade på ARKIV.

I vänstermenyn hittar man också möjligheten att Spara. Man kan också spara genom att klicka på Spara () överst i verktygsfältet Snabbåtkomst som alltid visas när man visar andra flikar än ARKIV.

Första gången som man sparar så visas fönstret ”Spara som” oavsett om man klickar på Spara eller ”Spara som”. Du måste då tala om vad filen skall ha för namn och om filen skall ha standardfilformatet Excel-arbetsbok [Excel Workbook] med filtillägget xlsx.

Längre ned kan du klicka på ”Skriv ut” [Print] för att skriva ut ett kalkylblad på papper. När man klickar på menyobjektet ”Skriv ut” så skrivs inte kalkylbladet ut med en gång. Man får först möjlighet att förhandsgranska hur utskriften kommer att se ut. I övning 5 får du öva på flera olika möjligheter och inställningar samt fliken SIDLAYOUT [PAGE LAYOUT) och två ”vyer” som hänger ihop med utskrifter.

Om du klickar på Konto [Account] så kan du se vilka inställningarna är för ditt konto och information om vilken produkt som du har köpt eller som du prenumererar på. Det är vanligt när man arbetar med Excel 2013 att man har skaffat sig ett konto hos Microsoft t ex ett live.com- eller live.se-konto så att man kan spara och lägga säkerhetskopior i molntjänsten SkyDrive.

Du kan också under Konto hämta de senaste uppdateringarna för Microsoft Office.

Om du klickar längst ned på menyobjektet Alternativ [Options] så får du möjlighet att ändra på alla inställningarna i Excel. Det ingår i övningarna att göra en del ändringar av olika inställningar.


Hjälp

Om du överst till höger i ett Excelfönster klickar på  eller om du trycker på tangenten F1så öppnas ett Hjälp-fönster.

I Hjälp-fönstret som visas till vänster kan du söka efter hjälpinformation.

 Här finns det också länkar till läsning av sådant som kanske inte har kommit med i det här ganska korta inledningskapitlet.

Alternativ

När man gör olika saker i Excel så kan Excel ibland uppfatta det som att man har gjort något som förefaller ovanligt eller olämpligt eller så vill Excel att du i alla fall skall välja mellan olika alternativ. I bilden till vänster visas ett exempel där Excel erbjuder olika alternativ efter det att du har kopierat celler.

Bilden  visas i närheten av det som man har gjort och om man klickar på bilden så erbjuds man att välja olika alternativ. Excel har använt ett av alternativen som är markerat men du kan välja att ändra till ett annat av alternativen.

Det är inte ovanligt att olika alternativ erbjuds efter det man har gjort något i Excel.

 

Visa stödlinjer eller inte visa stödlinjer

Förinställt och vanligtvis så visas ett rutnät med stödlinjer runt varje cell. Om man på ett blad vill visa text utan rutnät så kan man ändra i inställningarna. Denna liksom många andra inställningar kan man göra om man överst klickar på fliken ARKIV [FILE] och sedan på Alternativ [Options].

 I det här fallet klickar man därefter på Avancerat [Advanced]. Sedan går man en bit ner till höger till rubriken "Visa alternativ för det här kalkylbladet" [Display options for this worksheet]. Se till vänster. Sedan tar man bort bocken framför "Visa stödlinjer" [Show gridlines]. Därefter klickar man längst ned på OK.

Ett annat enkelt sätt att ändra så att stödlinjerna inte visas är att klicka på fliken VISA [VIEW] och att därefter i gruppen Visa [Show] ta bort markeringen framför Stödlinjer [Gridlines].

Område och tabell

Man skiljer i Excel 2013 på ett område [range] och en tabell [table]. Till vänster visas ett område. Området har formen av en rektangel. A1 ligger i översta raden och i kolumnen längst till vänster och C4 ligger i nedersta raden och i kolumnen längst till höger. Då får området namnet A1:C4. Om man vill att området skall räknas som en tabell så kan man markera området och sedan under fliken INFOGA [INSERT] i gruppen Tabeller [Tables] klicka på Tabell [Table]. Man kan också under fliken START  [HOME] i gruppen Format [Styles] klicka på ”Formatera som tabell” [Format as Table]. Då ges man också möjlighet att samtidigt välja färg för tabellformatet.

När man har gjort om ett område till en tabell så ser tabellen ut som till vänster. Färgerna kan vara annorlunda men nedpilarna till höger om namnen är typiska för en tabell och man kan använda dessa till olika saker t ex till att sortera och filtrera i tabellen. Hur det fungerar ingår i övningarna.

I övningarna får du lära dig en hel del om vad som skiljer ett område från en tabell. Anledningen till att skillnaden nämns redan nu är att det är lätt att man också använder ordet tabell för ett område. Det känns t o m naturligt ibland att skriva tabell när man menar ett område. Man kan nämligen göra mycket också med ett område som man kan göra med en tabell. T ex så kan man sortera också ett område och man kan använda ett avancerat filter. Därför kan det någonstans vara så att man skriver tabell när det i egentligen handlar om ett område.

Snabbanalys [Quick Analysis]

I Excel 2013 visas ett nytt verktyg Snabbanalys (Quick Analysis] () vid markering av ett område. Om man till vänster markerar området B2:D4 så visas alltså . Om man för markören över  så får den en grön bakgrund.

Samtidigt visas förklaringsrutan i bilden ovan. Om man klickar på  så visas möjligheterna som du kan se i bilden nedan. Om man vill skaffa sig en överblick så kan man först klicka på en av rubrikerna och sedan för man markören över de olika alternativ som visas. Flera av dessa ingår i kursen.

Till vänster visas hur de olika möjligheterna ser ut i den engelska versionen.

Talformat

Det som finns i en cell tillhör en Talformats-kategori. Kategorin för en cell kan man, när cellen är markerad, under fliken START  [HOME]i gruppen Tal [Number] se överst i en ruta.  i bilden till vänster är den kategori som finns i en oanvänd tom cell. Om man till höger om gruppnamnet Tal klickar på  så visas fönstret ”Formatera celler” [Format cells]och i detta fönster fliken Tal [Number]. Här framgår också Talformats-kategori och specifikt talformat. Se nedan.

Formatet tillhör en kategori och inom kategorin så finns ofta ett specifikt talformat. I kategorin allmänt finns inget specifikt talformat vilket framgår i bilden till vänster.

Om man fyller en cell med ett vanligt tal eller en text så ändras inte formatkategorin Allmänt om man inte själv väljer att ändra formatkategorin.

Om man däremot i en cell skriver ett datum eller en tid så ändras kategorin automatiskt.

Talformat finns med lite här och var. Läs mer om talformat i övning 17 i del 2 av kursen. Här visas också hur du kan skapa egna format.

Formler

Om du överst till höger i ett Excelfönster klickar på  eller om du trycker på tangenten F1så öppnas ett Hjälp-fönster.

Det är ju vanligt att man använder formler i celler. Du kommer att stöta på formler här och där och du kommer säkert också att testa att skapa egna formler. Gå gärna nu till ”Excel Hjälp”. Därefter söker du på formler [formulas]. Flera träffar visas som du kan ha nytta av att läsa igenom. Välj gärna nu att klicka på träffen ”Översikt över formler” [Overview of formulas]. Bläddra snabbt igenom vilken information som finns där. Gå gärna till artikeln ”Använda beräkningsoperatorer i formler” [Using calculation operators in formulas]. Här hittar du t ex avsnittet ”Prioritetsordningen för operationer i Excel” [The order in which Excel performs operations in formulas] och i detta ”Använda parenteser” [Use of parentheses]. Läs inte för noga nu. Det viktigaste är att du vet hur du kan hitta informationen senare om du behöver den. När du känner att du behöver veta mer om formler så vet du att du kan söka i ”Excel Hjälp” på formler för att sedan välja en lämplig artikel t ex ”Översikt över formler”.

Detsamma gäller förstås för allt möjligt som du vill veta mera om.

Du kan utan att ha öppnat Excel gå direkt till information på webben om formler i Excel 2013. Från denna sida kan du sedan söka vidare för att nå mer information. I vänsterkolumnen kan du ändra om du vill få träffar som inte bara gäller Excel 2013 och där språket är ett annat än svenska.

Funktionsnamnen på olika språk

I Excel finns det många färdiga funktioner som man kan använda i olika formler. Följande länkar visar alla funktioner i Excel 2013 på svenska efter kategori – på svenska i alfabetisk ordning.- på engelska i kategoriordning – på engelska i alfabetisk ordning. Adressen nedan leder till en sida där man kan jämföra namnen på alla funktionerna i Excel 2010 på flera olika språk t ex engelska och svenska. Jag har ännu inte hittat någon liknande info för Excel 2013.
http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~trieschn/excel/excel.html

Begränsningar i Excel 2013

Nedan visas några länkar som du troligtvis inte har någon nytta av nu i början av kursen men som du kan få nytta av senare. Om man för alla Excel-versioner söker på begränsningar så får man följande träffar. När det gäller de allmänna begränsningarna så hittar man specifikationer och begränsningar i Excel 2013. Det finns en motsvarande sida för Excel 2010.

 

Kortkommandon [Shortcuts] i Excel 2013

Med kortkommandon [shortcuts] kan man göra samma sak med hjälp av tangentbordet som man kan göra genom olika klick med hjälp av musen. Om man inte använder Excel så ofta så brukar man inte lära sig de kortkommandon som finns. Det går ju oftast snabbare att klicka sig fram och samtidigt se vad som finns i de olika menyfliksområdena. Ju mer man använder programmet ju mer nytta kan man ha av att lära sig de vanligaste kortkommandona. Ett funktionshinder kan också vara orsaken till att man kan ha nytta av en del kortkommandon.

Det finns en lista med förklaringar över kortkommandon i Excel 2013 [Keyboard shortcuts in Excel 2013]. Du kan hitta till denna genom att klicka på länken. Du kan också klicka på tangenten F1 (ett kortkommando) så att du kommer till ”Excel Hjälp”. Sök sedan efter kortkommandon och klicka på den översta träffen.

Om du efter att ha startar Excel trycker enbart på Alt-tangenten så visas överst de tal som man direkt kan trycka på samtidigt som man håller ned Alt-tangenten för att framkalla de kommandon som finns i verktygsfältet Snabbåtkomst. I bilden nedan kan du se att Alt +1 motsvarar Spara och att Alt +2 motsvarar Ångerknappen osv.

Om man snabbt vill visa en flik så använder man sig av Alt i kombination med de bokstäver som

visas under fliken. Alt+W visar fliken START, Alt+M fliken FORMLER osv. Se ovan.

Tyvärr gäller inte alltid samma kortkommando för den engelska versionen. Se till vänster.

Om du i svenska versionen trycker på Alt+W (dvs Alt samtidigt med W) så visas nya Alt-bokstäver och ibland är det två bokstäver. Nedan visas hur det ser ut efter tryck på Alt+W.

Alt+SS betyder nu ett klick på ”Sortera och filtrera” i gruppen Redigering.

Alt, W, SS dvs du håller nere Alt medan du först klickar på W och sedan på SS visar bilden till vänster. Alt, W, SS, S dvs du håller nere Alt medan du först klickar på W, sedan på SS, och därefter på S gör att det markerade området sorteras från minsta till största.

Det finns också flertalet intressanta kortkommandon som skapas i kombination med nedtryckt Ctrl-tangent eller i kombination med både Ctrl-tangenten och Skift-tangenten nedtryckt. Även tangenterna överst på tangentbordet kan användas t ex F1 för att visa åtgärdsfönstret ”Hjälp om Excel” och F11 för att skapa ett diagram. Vissa kortkommandon kan skapas på två sätt t ex öppnas dialogrutan ”Gå till” även med hjälp av kortkommandot Ctrl+G. I den här kursen anges i första hand hur man gör genom olika klick med hjälp av musen men ibland visas också motsvarande kortkommando. På sista sidan i denna del 1 av Excelkursen finns en kort lista med några utvalda kortkommandon.

Denna första uppgift och särskilt första delen med uträkningar i tabellen nedan är väldigt grundläggande. Uppgiften börjar med följande färdiga tabell:

Uppgifter som ingår:

1) Istället för E i en del celler skall en formel finnas. Observera att du skall kunna ändra värdet i en cell med värden utan att behöva skriva om någon formel.

2) I kolumn E med rubriken Summa skall formeln i cell E2 ge summan av Anders försäljning, formeln i cell E3 summan av Brittas försäljning och formeln i cell E4 summan av Carls försäljning. På rad 5 med rubriken Totalt skall i varje cell summan av de tre raderna ovanför anges.

3) I kolumnen ”Intäkt” skall för de tre översta cellerna G2, G3 och G4 formeln ge totala antalet sålda apparater för en person multiplicerat med priset. I cell G5 skall summan av innehållet i området G2:G4 visas.

4) I kolumn H med rubriken Procent skall formeln ge intäkten för apparaten på den här raden i procent av totala intäkten för alla apparaterna.

5) Använd en formel i cell H2 som är lämplig att använda vid autofyllning.

6) Skapa en ny rad överst som skall innehålla texten "Försäljning i februari 20XX".

7) På den översta raden skall centrering ske över alla kolumnerna.

8) På översta raden skall också gälla fetstil, 13 punkter (Istället för 12 punkter som gällde i uppgiften för Excel 2003).

9) Rubrikerna som fanns från början dvs rubrikerna i kolumn A liksom rubrikerna på rad 2 (efter nedflyttning av raden från rad 1) skall vara i fetstil.

10) Ange Pris och Intäkt i valutaformatet Kr utan decimaler och Procent i procentform(at) med en decimal.

11) Alla kolumnerna skall på bredden vara så små som möjligt. Klicka på ett kommando så att alla formlerna i kalkylbladet visas på en gång. Ändra igen till normal visning där bara värdena visas.

12) Döp om bladet för tabellen från U1 till S1 (Svar 1) och gör om bladets flikfärg till samma gröna färg som F-S1.

13a) Kopiera fliken S1 (f d U1) till en ny flik. Ge fliken namnet S2. Du skall fortsätta med fliken S2 i uppg. 14.


13b) Du skall här öva på att lägga till ett kommando som har funnits i tidigare versioner men som inte finns med i något menyfliksområde i Excel 2013. Du skall lägga till autoformat dvs möjligheten att snabbt välja ett av flera färdiga format.

Du skall lära dig att lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst. Man får också i facit en genomgång av olika sätt att kopiera och klistra in.

Uppgift 13: Fortsätt med fliken S1 (f d U1). Kopiera hela området och klistra in det i samma blad i A8:H13. Markera det nya området och välj för denna autoformat 3D-effekter 1.

14) Gå till fliken S2. Flytta området till cellerna A20:A25. Kopiera området också till området A27:H32. I Office 2013 kan du använda dig av tabellformat och teman. Markera området A21:H25. (Tag ej med rad 20 eftersom en tabell överst helst skall ha kolumnrubriker.) Välj ljust tabellformat 6. Markera området A28:H32 och välj för detta område mellanmörkt tabellformat 9.

Välj temat Executive för hela filen (arbetsboken). Se till att alla kolumner är tillräckligt breda.

Svar del 1 – Filmer med grunderna i Excel samt några kommentarer

Svaret till den först delen av den här uppgiften finns i tre filmer. Det är viktigt att se alla tre filmerna. De är väldigt grundläggande för Excel. Längre ned finns också en beskrivning av hur man gör i textform med några skärmurklipp.

Filmerna är gjorda för Excel 2003 men de metoder som fungerade i Excel 2003 fungerar oftast ungefär likadant i nuvarande Excel. Några små ändringar poängteras i texten under länkarna till filmerna.

Filmerna är gjorda för Flash. Man måste installer Flash Player kanske enklast i Firefox för att kunna se dem - Läs Adobes info om hur man gör i olika webbläsare.  PC För Alla har info om hur man gör för att kunna se filmerna i plattan eller mobilen. Jag har dock gjort en kopia i mp4 för dig som hellre väljer att se filmen i mp4.

Film 1: Inledning a (Flash) - eller Inledning a (Mp4). Filmen visar olika sätt att summera och hur man snabbt kopierar en formel från en cell till flera andra celler. 

 

Film 2: Inledning b (Flash) - eller Inledning b (Mp4). Filmen visar en viktig kunskap om hur man ibland måste låsa innan man kopierar en formel till flera andra celler.

Film 3: Uppgift 1a (Flash) - eller Uppgift 1a (mp4). Här visas hur man gör hela uppgiften (men filmen förutsätter att man har kunskaperna från film 1 och film 2) förutom punkterna 12-14 ovan.

 

a)I Office 2013 är förvalt teckensnitt [font] Calibri och förvald teckenstorlek [font size] 11 vilket framgår i fliken START [HOME] i gruppen Tecken [Font]. I Office 2003 är förvalt [default] teckensnitt Arial och förvald teckenstorlek 10. Eftersom förvald teckenstorlek är 11 istället för 10 såsom i filmen så skall den översta raden ha teckenstorleken 13. 13 finns inte med i uppräkningen av olika tal för teckenstorlek men man kan skriva 13 själv och sedan klicka på Enter.

b) Summa [Sum]( ) som i tidigare versioner har kallats autosumma finns till höger i menyfliksområdet under fliken START [HOME] och summa fungerar precis som autosumma i Excel 2003.

c) Formateringsikonerna när det gäller procent (Percent  Style]och valuta [Accounting Number Format] finns också i menyfliksområdet under fliken START [HOME] och i gruppen Tal [Number] liksom ikonerna Öka decimal [Increase Decimal]och Minska decimal [Decrease Decimal]. Om man under fliken START i gruppen Format [Styles] klickar på Cellformat [Cell Styles] så kan man där under rubriken Talformat [Number Format] välja "Valuta [0]" [Currency [0]]. Då får man direkt kronor utan decimaler.
Det går också att skriva kr direkt efter ett tal och Excel och om man sedan t ex klickar på Enter så ändrar Excel automatiskt till formatet valuta [currency]. Om man skriver kr direkt efter talet utan att själv göra mellanslag så läggs ett mellanslag till vid ändringen av format.

d) Under fliken START i gruppen Justering [Alignment] finns ikonen "Centrera över kolumner" [Merge & Center]. Utseendet, som i många år har varit , har i Excel 2013 ändrats till ..

I bilden till vänster kan man se att det finns 4 alternativ att välja på.

I bilden till höger kan man se de 4 alternativen i den engelska versionen.

e) Andra vanliga ikoner för formatering såsom t ex fetstil [Bold] finns också i menyfliksområdet under fliken START [HOME] i gruppen Tecken [Font].

Svar del 2 – Nedan följer en beskrivning punkt för punkt av hur man kan göra

Uppg 1 – Tag bort alla E som skall ersättas med formler

Använd bladflik U1a. Istället för E i en del celler skall en formel finnas. Observera att du skall kunna ändra värdet i en cell med värden utan att behöva skriva om någon formel. När man skall ta bort alla E från de olika cellerna så kan man göra på två sätt.

Metod 1: Man har väldigt lite celler såsom i den här uppgiften. Då går det snabbt om man först markerar alla celler som innehåller E. För att kunna markera flera olika områden samtidigt så markerar man först ett område. Sedan håller man nere Ctrl-tangenten samtidigt som man markerar ett annat område och därefter ytterligare ett område osv. Sedan trycker man på tangenten Delete (Del).

Metod 2: Om man har väldigt många E i flera olika celler som inte hänger ihop så markerar man hela arbetsboken genom klick i översta vänstra hörnet av tabellen på . Sedan klickar man under fliken START och i gruppen Redigering [Editing] på  (Sök och markera) [Find & Select] och sedan klickar man på Ersätt [Replace]. Därefter fyller man i som i bilden till vänster. Efter klick på Alternativ [Options] så ser man också den understa delen och man kan markera ”Matcha hela cellinnehållet" [Match entire cell contents] så att inte e:et inne i flera av orden försvinner. Sedan klickar man på ”Ersätt alla” [Replace All]. Nu är alla 15 E borta.

Uppg 2 – Metod 1: Använd Snabbanalys (fortsätt med bladflik U1a)

I kolumn E med rubriken Summa skall formeln i cell E2 ge summan av Anders försäljning, formeln i cell E3 summan av Brittas försäljning och formeln i cell E4 summan av Carls försäljning. På rad 5 med rubriken Totalt skall i cellerna B5, C5, D5 och E5 summan av de tre raderna ovanför anges. Nedan repeteras informationen i inledningskapitlet om Snabbanalys.

I Excel 2013 visas ett nytt verktyg Snabbanalys (Quick Analysis] () vid markering av ett område. Om man till vänster markerar området B2:D4 så visas alltså . Om man för markören över  så får den en grön bakgrund.

Samtidigt visas förklaringsrutan i bilden ovan. Om man klickar på  så visas möjligheterna som du kan se i bilden nedan. Om man vill skaffa sig en överblick så kan man först klicka på en av rubrikerna och sedan för man markören över de olika alternativ som visas. Flera av dessa ingår i kursen.

Till vänster visas hur de olika möjligheterna ser ut i den engelska versionen.

Markera nu området B2:D4 enligt ovan och klicka sedan på SUMMOR [TOTALS].

Markera framför det första alternativet till vänster. Det alternativet har en grön bakgrund i bilden till vänster. Man ser tydligt i alternativet att summorna skapas i raden under området.

Som du ser i bilden så finns det 6 alternativ att välja på. Om man längst till höger klickar på  så visas fler alternativ. Alternativen hjälper dig att smidigt skapa formler för cellerna på rad 5 och för cellerna i kolumn E.

Klicka nu alltså på alternativet Summa längst till vänster. Då skapas summorna som visas i bilden ovan. Markera nu området B2:D5 och klicka på Snabbanalys. Ändra rubrik till SUMMOR.

Nu ska en formel också skapas i cell E5 och därför är rad 5 med i markeringen. För nu markören över alternativet Summa längst till höger. Alternativet har en grön bakgrund i bilden till vänster. Man ser tydligt i alternativet att summorna skapas i kolumnen till höger om området.

Klicka nu på alternativet Summa längst till höger.

Då skapas summorna som visas i bilden ovan.

Uppg 2 – Metod 2: Använd Summa - Använd bladflik U1a2

I filmen Inledning a kan man se olika sätt att summera.

I det här fallet får man snabbt alla summorna med en metod som också fungerar i äldre versioner av Excel. Markera först hela området B2:E5 som i bilden nedan och klicka sedan under fliken START [HOME] och i gruppen Redigering [Editing] på Summa [AutoSum] ().Ett alternativ är kortkommandot Alt W, G, S. W för fliken START, G för Summapilen och S för just Summa.

Tyvärr är snabbkommandot för den engelska versionen här helt annorlunda. Det är Alt H, U, S. H för fliken HOME, U för AutoSum-pilen och S för just Sum.

Nu får man direkt alla summorna. Se nedan!

De formler som skapas använder funktionen SUMMA [SUM]. Efter SUMMA [SUM] står inom parentes området som har summerats. I bilden till vänster så är cell E5 markerad. Man kan på den formel som finns där (=SUMMA(B5:D5)) [=SUM(B5:D5)]  se att (precis som du gjorde ovan med hjälp av Snabbanalys) så skapas först summorna i cellerna på rad 5 och sedan summorna i kolumn E.  Om det hade varit tvärtom så hade formeln i cell E5 varit =SUMMA(E2:E4).

Uppg 3a - Multiplikationsformel

 Gör uppgiften först i bladflik U1a och sedan igen i U1a2. I kolumnen ”Intäkt” skall för de tre översta cellerna G2, G3 och G4 formeln ge totala antalet sålda apparater för en person multiplicerat med priset. I cell G5 skall summan av innehållet i området G2:G4 visas.

Man skapar formeln själv genom att i cell G2 först skriva tecknet = ( dvs ”är lika med-tecknet ” som på tangentbordet finns på samma tangent som nollan ovanför bokstäverna). Nu förstår Excel att du håller på med att skapa en formel och ett klick i en annan cell medför inte att du flyttar din markering såsom vanligtvis är fallet.

Nu klickar du i cell E2 (Du kan också skriva E2). Därefter trycker du på tangenten * (dvs på tangenten för multiplikationstecknet  till höger om Ä på tangentbordet) och sedan klickar du i cell F2 (eller så skriver du F2). Slutligen klickar du på  (dvs på Skriv) till vänster om  eller på Enter. I bilden till vänster visas hur det ser ut precis innan klicket på .

Uppg 3b – Autofyll - Nu skall formlerna i cellerna G3 och G4 skapas.

I filmen Inledning a visas hur man autofyller dvs snabbt kopierar en formel från en cell till flera andra celler. Titta gärna på filmen innan du fortsätter.

Fyllningshandtaget är en liten svart ruta i det nedre högra hörnet på en markering. När du pekar på fyllningshandtaget, ändras pekaren till ett svart kors (liknande ett stort tjockt +-tecken).

Markera cell G2 och för markören över fyllningshandtaget. När du ser symbolen för Autofyll dvs korset  i hörnet så dubbelklickar du i hörnet. Nu autofylls de övriga cellerna i kolumnen nedåt med formler så att du slipper göra en ny liknande formel igen i var och en av dessa celler.

Efter kopieringen av formlerna med hjälp av autofyll så visas bilden .

Excel har använt ett av alternativen som är markerat men du kan välja att ändra till ett annat av alternativen. Det är inte ovanligt att olika alternativ erbjuds på det här sättet efter det man har gjort något i Excel.

OBS! Om man har använt Snabbanalys (som ju är nytt i Excel 2013) för att skapa summorna i B5:D5 och E2:E5 så stannar autofyll i cell G5. Om man har använt Summa såsom i tidigare versioner av Excel för att skapa samma summor så stannar autofyll i cell G4. Ingen multiplikationsformel ska finnas i G5 eftersom det inte finns något pris i cell F5 och om man skulle summera priserna i cellerna F2, F3 och F4 i cell F5 så skulle formeln i G5 visa en felaktig uträkning. Om du har använt Snabbanalys för summorna och därmed har fått en formel också i G5 så högerklicka i cell G5 och välj sedan ”Radera innehåll”. Man kan istället trycka på tangenten Delete.

Nu kan du för att skapa summan i cell G5 använda Snabbanalys igen. Du gör i så fall så här.

Markera området G2:G4. Snabbanalys ( ) visas snett ned till höger om området. Klicka på ( ) Klicka sedan på rubriken SUMMOR och sedan på Summa längst till vänster.

Nu visas summan i cell G5 och du är klar.

Som du har sett i filmen så finns det flera andra sätt att skapa summan i cell G5. Du kan t ex markera området G2:G5 och sedan klicka på Summa ( ). Summan av talen i cellerna G2:G4 visas då omedelbart i cell G5.

Man kan också välja att bara markera området G2:G4 och sedan klicka på Summa ( ). Summan av talen i cellerna G2:G4 visas också då omedelbart i cell G5.

Ett ytterligare alternativ som man i vissa fall måste använda sig av är att markera enbart den cell där formeln skall finnas. Om man markerar enbart cell G5 och sedan klickar på   så visas ett förslag från Excel om att formeln skall vara SUMMA(G2:G4) men du har nu möjlighet att markera ett helt eller delvis annat område innan du klickar på Skriv. Ibland vill man kanske inte visa formeln direkt i anslutning till det som skall summeras och då hittar inte Excel området som skall summeras. I sådana fall är det lämpligt att använda det här sättet.

Uppg 4 och 5 – Metod 1: Använd Snabbanalys – Fortsätt med bladflik U1a

I kolumn H med rubriken Procent skall formeln ge intäkten för apparaten på den här raden i procent av totala intäkten för alla apparaterna. Använd en formel i cell H2 som är lämplig att använda vid autofyllning.

Den här uppgiften löser man mycket enkelt med Snabbanalys och man behöver inte använda summan i cell G5.

 Börja med att markera området G2:G4. Klicka på  som automatiskt visas när området har markerats. Byt sedan i Snabbanalys-fönstret som visas rubrik till SUMMOR. Klicka sedan på pilen  längst till höger för att fler alternativ under rubriken SUMMOR skall visas. För markören över ”%-totalt” som får en grön bakgrund. Klicka nu på ”%-totalt”.

Innehållet i cell H5 återstår. Det skall vara 100%. Det finns två sätt för att få rätt innehåll. Man kan kopiera formeln i cell H4. Som en kontroll på att innehållet i cellerna H2, H3 och H4 är rätt så kan också välja att låta innehållet i cell H5 vara summa av de tre cellerna ovanför. Denna summa kan du skapa på många olika sätt. Du väljer snabbanalys-metoden så att du får övning på denna.

Markera området H2:H4. Klicka på . Ändra sedan rubrik till SUMMOR. För markören över alternativet Summa längst till vänster. Detta alternativ får en grön bakgrund. Klicka nu på detta alternativ och 100,00 % visas nu i cell H5.

Med den här metoden så har man också automatiskt ändrat formatet i området H2:H5 till Procent. Man kan se det under fliken START och där överst i gruppen Tal om man markerar området.

Markera cellerna H2:H5 och klicka under fliken START i gruppen Tal på (Minska decimal) så att det blir en decimal.

Uppg 4 och 5 – Metod 2

Fortsätt med bladflik U1a2. Markera området H2:H5.

Metod 2 fungerar också i äldre versioner av Excel men övningen innehåller också en hel del grundläggande färdigheter som man har nytta av i andra situationer även i Excel 2013. Därför är det viktigt att du gör också övningen med hjälp av metod 2.

Det kan vara bra att se filmen Inledning b. Filmen visar en viktig kunskap om hur man ibland måste låsa innan man kopierar en formel till flera andra celler.

Du skall nedan i alla cellerna H2, H3 och H4 dividera med talet i cell G5. Om du skall skapa en formel i H2 och du skall  autofylla från cell H2 och nedåt så måste du låsa 5:an för rad 5 i G5 så att G5 i formeln inte ändras till G6.

Använd en formel i cell H2 som är lämplig att använda vid autofyllning. Man skapar formeln själv genom att i cell H2 först skriva = dvs ett ”är lika med-tecken”. Sedan klickar man i cell G2. Därefter trycker man på tangenten för divisionstecknet (dvs ett snedstreck ovanför 7 i den översta tangentraden eller tecknet till höger om NumLock på tangentbordet för siffror) och sedan klickar man i cell G5. Nu trycker man på F4-tangenten flera gånger flera gånger tills det i cell H2 står =G2/G$5. Därefter klickar man på på  (dvs på Skriv) eller så trycker man på Enter.

Istället för att använda tangenten F4 så kan man markera en plats i formeln och sedan trycka ner Alt Gr-tangenten samtidigt som man klickar på tangenten för 4 bland tangenterna överst på tangentbordet. Då skrivs ett $-tecken på den markerade platsen.

Alternativet $G$5 fungerar också men då låser du i onödan också bokstaven G. Bokstaven G behöver bara låsas om du skall kopiera formeln på samma rad åt vänster eller höger. Nu skall du kopiera formeln nedåt i en kolumn och då är det enbart talet som behöver låsas. Det är inte ovanligt att personer som använder Excel sällan glömmer bort hur låsningarna fungerar och därför är det vanligt att dollartecknet för säkerhets skull placeras både framför bokstaven och framför talet. Ibland görs också sådana låsningar automatiskt av Excel. I formlerna som skapades med hjälp av Snabbanalys så används $-tecken både framför kolumn och rad.

När man låser med ett $-tecknet i en riktning så säger man att man använder en blandad cellreferens. När man låser med två $-tecken i båda riktningarna så säger man att man använder en absolut cellreferens. Läs mer i hjälpinformationen Översikt över formler.

Du för nu markören till fyllningshandtaget dvs till nedre högra hörnet av cell H2. När du ser symbolen för autofyll dvs korset  i hörnet så dubbelklickar du i hörnet. Nu autofylls cellerna H3 och H4 med formler så att du slipper att göra en ny liknande formel igen i var och en av dessa celler. Autofyll stannar i cell H4. Du skapar nu en summa i cell H5 genom att markera området H2:H5. Sedan klickar du på . I bilden ovan visas hur formlerna ser ut i kolumnerna E-H.

 (Överkurs men för kännedom: Om man har bytt till referenstypen R1C1 så kan man använda F4 men inget $-tecken visas då relativa och absoluta cellreferenser ser annorlunda ut. I bilden ovan visas hur formlerna ser ut då. I hjälpinformationen Översikt över formler kan man läsa om referenstypen R1C1 som inte använd i (del 1 och 2 av) den här kursen.)

Uppg 6 - Skapa en ny rad överst med texten "Försäljning i februari 20XX".

Fortsätt nu enbart med övningen i bladfliken U1a. Högerklicka på radnamnet till rad 1 dvs på 1:an längst till vänster i rad 1 och välj sedan Infoga. En ny rad visas överst.

Skriv texten "Försäljning i februari 20XX" (utan citationstecken) i cell A1 och klicka sedan på  eller tryck på Enter. Eftersom det ingenting finns i cellerna B1, C1 och D1 så syns texten som tillhör A1 men som inte får plats där i dessa tomma celler.

Uppg 7: På översta raden skall centrering ske över alla kolumnerna i området.

Markera cellerna A1:H1 och klicka sedan på nedpilen till höger om   (Centrera över kolumner). Då visas några alternativ. Välj det översta. Du hade också kunnat klicka direkt på .

I bilden ovan visas hur det ser ut innan du klickar på . I bilden nedan visas hur det ser ut efteråt.


Uppg 8: På översta raden skall också gälla fetstil, 13 punkter

 

Markera området för rubriken på översta raden. Det går inte att klicka på nedpilen till höger om 11 och rulla ner till 13. Klicka på 11 och skriv sedan 13 där istället. Klicka också på F för fetstil så att F får en grön bakgrund.

Uppg 9: Rubrikerna i kolumn A och rubrikerna på rad 2 skall vara i fetstil.

 

Markera först rubrikerna på rad 2. Håll nere Ctrl-tangenten och markera rubrikerna i kolumn A. Klicka sedan under fliken START och gruppen Tecken på F.

Man kan också högerklicka i det markerade området och sedan klicka på F i det översta av de två små rutor (fönster) som visas. F:et i den lilla rutan får då grön bakgrund.

 

Uppg 10a : Ange Pris och Intäkt i valutaformatet Kr utan decimaler

Markera kolumnerna F och G (eller bara området F3:G6 men om man vill lägga till innehåll på fler rader så måste man formatera dessa). Klicka sedan under fliken START i gruppen Format på pilen till höger om Cellformat. Klicka sedan i den ruta som poppar upp ganska långt ned till höger på Valuta [0]. På detta sätt får du på en gång formateringarna kategori: Redovisning och inga decimaler.

Det går också att skapa dessa formateringar i två steg. Eter markeringen klickar man istället under fliken START i gruppen Tal på  (Talformat för redovisning). Nu blir det två decimaler i all celler.

Man markerar då kolumnerna F och G och sedan klickar man 2 gånger i gruppen Tal på  (Minska decimal).

Man kan också klicka på pilen till höger om gruppnamnet Tal. Då visas fönstret ”Formatera celler”. Där väljer du Redovisning och 0 decimaler.

Ett alternativ är att klicka på nedpilen  till höger om .

Då visas fönstret till vänster. Man kan här välja en annan valuta än svenska kronor men man kan också klicka längst ned på ”Fler redovisningsformat”.

Även på detta sätt kan man få en visning av fönstret ”Formatera celler” som känns igen av de som har arbetat med Excel i tidigare versioner t ex Excel 2003. Man hamnar dessutom nu i detta fönster direkt i kategorin Redovisning och man kan välja Decimaler: 0. Man kan även här ändra från kr till en annan valuta.

Uppg 10b: Ange Procent i procentform(at) med en decimal

Om man har använt snabbanalys-metoden och bladfliken U1a så är procentformateringen klar och även ändringen till en decimal. Gå därför nu till bladfliken U1a2 för att göra uppgiften nedan.

Markera området med decimaltal dvs området  H2:H5. (om ingen rubrikrad finns). Klicka under fliken START i gruppen Tal på  (Procentformat). Klicka sedan i samma grupp på  (Öka decimal).

Man gör om man t ex när det gäller kolumnerna F och G formaterar hela kolumnerna ett litet fel. Rubrikerna som ju innehåller text kan ju inte få formateringen valuta eller procent men ingen skillnad syns. En fördel är att om man lägger till fler rader med liknande innehåll så är formateringen klar när det gäller dessa kolumner. Man bör dock tänka på att om man gör mer formatändringar så är det lämpligt att markera hela kolumnerna igen. På samma sätt så bör man hålla sig till området om man har börjat med formatering bara för området.

Uppg 11a: Alla kolumnerna skall på bredden vara så små som möjligt. Fortsätt med fliken U1a.

Markera kolumnerna A-H genom att hålla ned vänster musknapp över A. Sedan drar du åt höger och stannar över kolumn H. Klicka sedan på något av strecken mellan kolumnrubrikerna (bokstäverna). Det blir ingen större skillnad. Kolumn E blir dock t ex något mindre. Se nedan.

Metoden att snabbt göra alla kolumner så små som möjligt är bra att känna till.

Tips! Om man istället när man har markerat alla kolumnerna trycker ned vänster musknapp över ett av strecken mellan två kolumner och drar lite åt vänster eller höger så ändrar man storleken på alla kolumnerna på en gång till samma storlek.

I bilden till vänster dras strecket mellan G och H åt höger till bredden 11,57 (86 bildpunkter). När vänster musknapp släpps så är alla kolumnerna lika stora.  

Testa gärna metoden nämnd ovan men ändra sedan det du har gjort så att kolumnerna blir så små som möjligt innan du går vidare till nästa uppgift.

 

Uppg 11b: Visa alla formler i kalkylbladet.

Klicka i bladfliken U1 på fliken FORMLER och sedan i gruppen Formelgranskning på ”Visa formler” för att visa formlerna i de celler som innehåller formler.

Markera sedan såsom i uppgiften ovan alla kolumnerna och klicka på ett av strecken mellan två kolumner så att kolumnernas bredder varken blir för små eller för stora dvs så smala som möjligt samtidigt som alla formler kan ses i sin helhet. Nu blir förändringen större och den behövs. Nedan visas formlerna. I kolumn H är formlerna skapade med hjälp av snabbanalys-metoden.

Klicka igen på ”Visa formler” för att återgå till normal visning.

Återigen använder du sedan snabbmetoden som du lärde dig ovan för att bredden för varje kolumn inte ska bli för smal men inte heller för bred.

Uppg 12: - Döp om bladfliken från U1a till S1. Bladflikens färg skall vara samma som i F13-S1.

Dubbelklicka i bladfliken U1a. När namnet på bladfliken U1a blir mörkmarkerad så ändra namnet till S1. Högerklicka sedan på fliken F13-S1. Markera flikfärg och välj sedan ”fler färger”. Ändra sedan i rutan som poppar upp från Standard till Valfri. Notera RGB-koderna för färgen dvs Röd 0, Grön 255 och Blå 0.

Stäng rutan genom att klicka på krysset längst upp till höger. Högerklicka därefter på fliken S1. Markera flikfärg och välj sedan ”Fler färger”. Ändra sedan i rutan som poppar upp från Standard till Valfri. Ändra RGB-koderna för färgen till Röd 0, Grön 255 och Blå 0. Klicka sedan på OK.

Flikfärgen syns i sin helhet bara när fliken inte är markerad. När man markerar en flik så syns färgen enbart som en liten ljus toning av bladfliken.

 Bladfliken F13-S1 är inte markerad. Den gröna färgen är lika tydlig som i fönstret Färger.

 Bladfliken F13-S1 är markerad. Den gröna färgen är nedtonad och det är mörkt under fliken.

Uppg 13a1: Ta bort alla $-tecken

Fortsätt med fliken S1. Du skall i kommande övningar kopiera området A1:H6 till andra platser inom bladet. Innan du kopierar så måste du ta bort alla dollartecken som låser förändringar i formlerna när en cell kopieras. Tag alltså nu först bort alla $-tecken i kolumn H. Markera kolumn H. Klicka under fliken START i gruppen Redigering på ”Sök och markera” och sedan på Ersätt. I fönstret ”Sök och ersätt” skriver du $ i rutan till höger om ”Sök efter” och ingenting i rutan till höger om ”Ersätt med”. Klicka sedan på ”Ersätt alla”. Strax får du meddelandet ”Allt är klart. 12 ersättningar gjordes.”

Uppg 13a2: Kopiera fliken S1 (f d U1a) till en ny flik. Ge fliken namnet S2.

Du skall fortsätta med fliken S2 i uppg. 14. I uppgift 13b skall du fortsätta med fliken S1.

Dra bladfliken S1 åt höger och håll samtidigt ner tangenten Ctrl. När du ser +-tecknet släpper du kopian så att den hamnar precis till höger om S1. Om den hamnar fel så håller du ner vänster musknapp över bladfliken och sedan drar du den till rätt plats. Sedan dubbelklickar du på den och byter sedan namnet till S2.

Uppg 13b1: Kopiera A1:H6. Klistra in i A8:H13.

Fortsätt med fliken S1.Det finns flera metoder för att kopiera. Börja när det gäller alla med att markera hela området.

Metod 1: Man närmar man sig kanten på området och när man ser två dubbelpilar som korsar varandra så håller man nere vänster musknapp samtidigt som man drar ner tabellen till den plats som det skall ligga på. Om man vill kopiera den och inte bara flytta den så måste man innan man släpper den på den nya platsen också trycka ner Ctrl-tangenten. När man då ser +-tecknet så kan man släppa nedtrycket på vänster musknapp.

Metod 2: Efter markeringen av hela tabellen klickar man på (Kopiera) under fliken START i gruppen Urklipp. Sedan markerar man området dit tabellen skall flyttas eller översta vänstra cellen på detta område och sedan klickar man under fliken START i gruppen Urklipp på Klistra in. Därefter kan man välja olika sätt att klistra in. Genom att föra musmarkören över de olika alternativen så kan man vanligtvis se vad som händer vid en inklistringsvariant. Välj att klicka på den översta till vänster som motsvarar metod 1. Om det översta området fortfarande är markerat så kan man klicka på Esc-tangenten längst upp till vänster för att ta bort markeringen.

Metod 3: Efter markeringen håller man nere tangenten Ctrl och klickar på C (Detta är standardvarianten för all kopiering). Sedan markerar man området dit tabellen skall flyttas eller översta vänstra cellen på detta område. Därefter håller man nere tangenten Ctrl och klickar på V (Detta är standardvarianten för all inklistring).

Använd någon av de tre metoderna för att kopiera området A1:H6 till A8:H13.

Uppg 13b2: Lägg kommandot Autoformat i verktygsfältet Snabbåtkomst

Nu kommer vi till uppgiften att för den inklistrade tabellen välja autoformat 3D-effekter 1.

Om man vill använda Autoformat, som man kunde använda i Excel 2003 men som inte längre finns med som standard i något menyfliksområde, så är det lämpligt att först lägga till kommandot någonstans och verktygsfältet Snabbåtkomst är en lämplig plats.

Till vänster visas verktygsfältet Snabbåtkomst.

Verktygsfältet Snabbåtkomst finns längst upp till vänster och i det finns ikoner för att Spara och Ångra. Man kan själv komplettera med mer ikoner. Du skall nu klicka på pilen längst till höger på Snabbåtkomst.

Då visas fönstret "Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst". Klicka på "Fler kommandon".

Ändra sedan under "Välj kommandon från:" där det nu står "Vanliga kommandon" till "Alla kommandon". Markera Autoformat. Klicka sedan på Lägg till och sedan på OK.

I verktygsfältet Snabbåtkomst finns nu också  (Autoformat).

(Istället för att välja att se listan med "Alla kommandon" så hade du kunnat välja att se listan "Kommandon som inte finns i menyfliksområdet ".)

Uppg 13b3: Ge A8:H13 autoformatet 3D-effekter 1.

Nu markerar du i bladet S1 området A8:H13 och sedan klickar du på den nyss inlagda ikonen för att därefter välja 3D-effekter 1. Sedan klickar du på OK.

.

3D-effekter 1 är markerad.

Området A8:H13 efter autoformatering till
3D-effekter 1.

Uppg 14: - Flytta området och klistra in det dels i A20:A25 och dels i A27:H32.

Gå till fliken S2. Flytta området A1:H6 till A20:A25. Använd något av sätten som du tidigare har lärt dig för att flytta. Kopiera området också till området A27:H32. Om du drar ned området A20:A25 till A27:H32 så tänk på att hålla ned Ctrl-tangenten. Släpp vänster musknapp när du ser ett +-tecken. Annars blir det en flyttning och inte en kopiering.

I Office 2013 kan du använda dig av tabellformat och teman. Markera området A21:H25. (Tag ej med rad 20 eftersom en tabell överst helst skall ha kolumnrubriker.) Klicka under fliken START i gruppen Format på Formatera som tabell och klicka under gruppen Ljust på ”Ljust tabellformat 6”.

Nu visas fönstret i bilden till vänster. Glöm inte att markera i rutan framför ”Tabellen har rubriker”. Klicka sedan i detta fönster längst ned på OK.

 

Markera nu området A28:H32 och välj för detta område mellanmörkt tabellformat 9.

När man lägger in ett tema så gäller det inte för en tabell utan för hela filen (arbetsboken). Därför behöver du inte markera någon av tabellerna nu när du skall testa med att lägga in ett tema.

Klicka på SIDLAYOUT och längst till vänster på nedpilen under Teman. I bilden till vänster visas de teman som då visas.

Standardtemat i Excel 2013 som arbetsboken också har från början är temat Office. Eftersom ändringen av tema förändrar allt i arbetsboken så har också facit till den här uppgiften från början temat Office.

Undersök hur de båda tabellerna förändras när du för musmarkören över olika teman. Välj temat Integral. Se till att alla kolumner är tillräckligt breda dvs så att både rubrikerna och pilarna till höger om rubrikerna får plats.

De båda tabellerna med temat Integral visas nedan.